OBS! Reparationer och servicearbeten skall endast utföras av kvalificerade personer med rätt kunskap!
Känner du dig osäker på om du klarar av arbetet är det bättre att ringa och boka ett servicebesök på telefonnummer 031-880 880!

1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens spolarmar.

2. Ta sedan ut den övre spolarmen genom att försiktigt vrida hållaren ett kvarts varv.

3. Den undre spolarmen dras vanligtvis rakt upp för att tas loss. På en del modeller krävs det att man precis som på den övre spolarmen vrider den undre spolarmen ett kvarts varv innan man tar bort den!

4. Kontrollera så att spolarmarnas hål inte är igentäppta med gamla matrester och liknande.

5. Om spolarmens hål är igentäppta, rengör då spolarmen genom att spola hålen under kranen samtidigt som du rengör hålen försiktigt med en tandpetare eller liknande. För att undvika att samma problem uppstår när du sätter tillbaks spolarmarna, så försök att se till så att matresterna inte stannar kvar i spolarmen utan att de sköljs ut med hjälp utan kranvattnet! Detta kan du göra genom att försiktigt spola vatten i hålen direkt efter att du har rensat dem med tandpetaren.

6. Montera tillbaka allt i omvänd ordning genom att först montera den undre spolarmen, sedan montera den övre spolarmen, och sedan lyfta i den undre korgen. När du ändå har ute den undre korgen kan det vara en bra idé att rensa diskmaskinens filter!