OBS! Reparationer och servicearbeten skall endast utföras av kvalificerade personer med rätt kunskap!
Känner du dig osäker på om du klarar av arbetet är det bättre att ringa och boka ett servicebesök på telefonnummer 031-880 880!

1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens filter.

2. Ta bort filtren genom att försiktigt vrida på filtercylindern, och försiktigt lyfta bort filtret. Filtret kan se olika ut beroende på fabrikat!

3. Rengör filtret genom att skölja det under varmt vatten, och om nödvändigt, försiktigt diska det med hjälp utav en diskborste.

4. När filtren är rena monterar du tillbaka allt i omvänd ordning genom att först montera filtret och sedan försiktigt vrida filtercylindern i omvänd riktning, och sedan lyfta in den undre korgen.

.