OBS! Reparationer och servicearbeten skall endast utföras av kvalificerade personer med rätt kunskap!
Känner du dig osäker på om du klarar av arbetet är det bättre att ringa och boka ett servicebesök på telefonnummer 031-880 880!

OBS! På de flesta fabrikat går det inte att komma åt maskinens pump och pumphus inifrån maskinen, utan maskinen måste monteras ner för att kunna rensa pumpen och pumphuset. Detta bör endast utföras av kvalificerade servicetekniker! Guiden här nedan visar hur man rensar pump och pumphus på Siemens och Bosch.

1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens filter.

2. Ta bort filtren genom att försiktigt vrida på filtercylindern, och försiktigt lyfta bort filtret. Filtret kan se olika ut beroende på fabrikat!

3. Ta bort det kvarvarande vattnet längst ner i pumpen med hjälp utav en tvättsvamp eller en disktrasa. Du bör använda skyddshandskar, eftersom det kan finnas rester av glas och andra vassa ytor!

 

4. Ta bort kåpan över pumpen genom att försiktigt dra pumpkåpan inåt tills det klickar. Dra sedan pumpkåpan uppåt tills det tar emot, och för sedan pumpkåpan inåt mot sumpens center för att avlägsna den.

5. Se till att pumpvingen går att röra fritt, och att det inte ligger någonting i pumphuset som skulle kunna blockera pumpen när maskinen är igång. Det kan vara nödvändigt att tömma det sista vattnet i pumphuset med hjälp av en disktrasa eller lite hushållspapper, eftersom glas och andra genomskinliga objekt kan vara svåra att se medan det fortfarande är vatten kvar i pumphuset! Återigen bör du använda skyddshandskar, eftersom det kan finnas rester av glas och andra vassa ytor!


6. Montera ihop allting i omvänd ordning genom att först montera tillbaka pumpkåpan över pumpen, sedan montera maskinens filter och sist lyfta in den undre korgen.