OBS! Reparationer och servicearbeten skall endast utföras av kvalificerade personer med rätt kunskap!
Känner du dig osäker på om du klarar av arbetet är det bättre att ringa och boka ett servicebesök på telefonnummer 031-880 880!

1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Leta sedan upp vart avloppspumpen sitter. Avloppspumpen brukar finnas vid något av maskinens två nedre hörn. Öppna och ta loss luckan som täcker maskinens avloppspump och nålfälla om möjligt.

2. Placera en handduk på golvet framför tvättmaskinens pumphus så att eventuellt spill absorberas. Töm vattnet som är i pumphuset med hjälp utav en låg bytta eller tillbringare. Om din maskin har ett tömmningsrör så bör vattnet tömmas med hjälp utav det (Se bilden nedan).

3. Efter du tömt vattnet ur maskinen, skruva då ut maskinens filter/nålfälla. Det är viktigt att du har en handduk i närheten när du skruvar ut nålfällan eftersom det forfarande kan finnas en liten mängd vatten i tvättmaskinen.

4. Rengör tvättmaskinens nålfälla så gott det går under rinnande vatten.

5. Kontrollera så att pumpens pumpvinge går fritt, och kontrollera med hjälp utav en ficklampa så att det inte finns någonting inne i pumphusen som skulle kunna få pumpen att stanna under programmets gång.

6. Montera tillbaka nålfällan och provkör tvättmaskinen för att se att allt är tätt!

.